Kristi Mühling on innukas nüüdismuusika interpreet ja paljude kandlele loodud uudisteoste esmaesitaja. Kammermuusiku ja solistina on ta pühendunud eesti kromaatilise kandle kui mitmekülgse kunstmuusikapilli tutvustamisele ja ka õpetamisele (G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias). Peale Una Corda on Kristi 2002. aastast tegev ka unikaalse koosseisuga ansamblis Resonabilis (metsosopran, flööt, kannel, tšello).

Kannel on iidne eesti keelpill, mille lähisugulasi võib kohata meie naaberrahvaste juures (kantele Soomes, kokle Lätis, kankles Leedus ja gusli Venemaal). 20.saj. keskel arendas pillimeister Väino Maala diatoonilisest rahvapillist välja kromaatilise kandle, mida kasutatakse lisaks rahvamuusikale ka klassikalises- ja nüüdismuusikas.


Kristi Mühling is an enthusiastic performer of contemporary music and often premiers works composed for the kannel. As a chamber musician and soloist she is dedicated to introducing and teaching the Estonian chromatic kannel as a versatile art music instrument. She gives kannel lessons at the Georg Ots Tallinn Music School and at the Estonian Academy of Music and Theatre. Kristi is also a member of another unique ensemble (mezzo-soprano, flute, kannel, cello), Resonabilis.
Kannel is an ancient Estonian string instrument similar to kokle and kankles of the Baltic nations (Latvians and Lithuanians), kantele from Finland, gusli from Russia and zither from the Alps. In the middle of the 20th century, the afore- mentioned diatonic folk instrument has been developed into an advanced chromatic concert instrument, enabling to play also classical and contemporary music.